สำหรับการส่งออก

มาทำความฝันของคุณในตลาดญี่ปุ่นกันเถอะ!

pic6

ไม่ว่าคุณจะมีลูกค้าแล้วหรือยังไม่มี

    หากคุณต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นและคุณมีลูกค้าที่มีศักยภาพอยู่แล้วในโอกาสงานต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ งานของเราคือการช่วยจัดหากระบวนการนำเข้าในแต่ละขั้นตอนสู่ลูกค้าของคุณที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
    ในทางกลับกันหากคุณยังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจและกำลังมองหาลูกค้าที่ญี่ปุ่นสำหรับนำเข้าผลิตภัณฑ์ของคุณ เราสามารถช่วยคุณแนะนำและติดต่อกับบริษัทที่ญี่ปุ่นให้คุณได้
    โดยทั่วไปแล้วการหาผู้ซื้อที่ดีนั้นยากกว่าการหาผู้ขายที่ดี ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับลูกค้าในญี่ปุ่น สิ่งสำคัญคือต้องไม่รีบร้อนในการตัดสินใจ แต่ต้องทำการตลาดล่วงหน้าอย่างรอบคอบก่อน

หน้าที่ของเราคือทำให้ฝันของคุณเป็นจริง ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

วิธีการเบื้องต้น ในการทำธุรกรรมส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นมีดังต่อไปนี้

1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านการสื่อสารที่ดี
2) ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการส่งออก
3) ตรวจสอบอัตราอากรขาเข้าของญี่ปุ่นและสถานะ FTA (ข้อตกลงการค้าเสรี) ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
4) การทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดของคุณภาพ / การออกแบบของผลิตภัณฑ์
5) ทำข้อตกลงเกี่ยวกับปริมาณต่อการจัดส่ง / ระยะเวลาและข้อกำหนดการบรรจุ
6) ทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและการขนส่ง
7) การประมาณค่าใช้จ่ายของกระบวนการทั้งหมด ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้นำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8) การทำใบเสนอราคา รายงานการประชุมและการสัญญาต่างๆเช่น เงื่อนไขการซื้อขาย สิทธิ์ของผู้จัดจำหน่าย การประกันคุณภาพความรับผิดชอบเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและอื่น ๆ
9) ช่วยการเตรียมใบรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศไทยที่รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการเมื่อผลิตภัณฑ์มาถึง
10) การจัดส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น, พิธีการศุลกากรและจัดส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าของคุณในประเทศญี่ปุ่น
11)บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น