สำหรับการนำเข้าจากญี่ปุ่น

มีคนกำลังรอการติดต่อจากคุณอยู่ที่ญี่ปุ่น!

pic3

คุณมีบริษัทคู่ค้าแล้วหรือยัง?

    หากคุณต้องการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบจากญี่ปุ่นและได้พบบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพแล้วในโอกาสต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ ฯลฯ งานของเราคือการจัดทำเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกในแต่ละขั้นตอนจากญี่ปุ่นไปยังประเทศไทยอย่างมั่นคงและถูกต้อง
    หากคุณยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณเราจะช่วยเหลือคุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริษัทคู่ค้าดังกล่าว ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับบริษัทคู่ค้า ที่คุณสามารถพบได้ที่นี่ในญี่ปุ่น!

หน้าที่ของเราคือทำให้ฝันของคุณเป็นจริง ตามขั้นตอนดัง ต่อไปนี้

วิธีการเบื้องต้น ในการทำธุรกรรมการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นไปยังประเทศไทย มีดังนี้

1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทคู่ค้าที่มีศักยภาพผ่านการสื่อสารที่ดี
2) ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการนำเข้า
3) ตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าของประเทศไทยและสถานะ FTA (ข้อตกลงการค้าเสรี) ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น
4) การทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดของคุณภาพ / การออกแบบของผลิตภัณฑ์
5) ทำข้อตกลงเกี่ยวกับปริมาณต่อการจัดส่ง / ระยะเวลาและข้อกำหนดการบรรจุ
6) ทำข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินและการขนส่ง
7) การประมาณค่าใช้จ่ายของกระบวนการทั้งหมด ผู้ส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้นำเข้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8) การทำใบเสนอราคา รายงานการประชุมและการสัญญาต่างๆเช่น เงื่อนไขการซื้อขาย สิทธิ์ของผู้จัดจำหน่าย การประกันคุณภาพความรับผิดชอบเมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและอื่น ๆ
9) การขอรับใบรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานญี่ปุ่นที่หน่วยงานในประเทศไทยต้องการเมื่อผลิตภัณฑ์มาถึง
10) การจัดส่งสินค้าจากญี่ปุ่นไปยังประเทศไทย (จองเรือ, จัดบรรจุสมุทร, พิธีการศุลกากร, จัดทำเอกสารการขนส่ง, จัดทำประกันทางทะเลและอื่น ๆ )
11)บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนำเข้าจากญี่ปุ่นไปยังประเทศไทย