ประกาศเกี่ยวกับบริการใหม่(การแปลจากภาษาไทย)

สวัสดีครับ เมื่อเราเริ่มบริการแปลภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษเป็นไทยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เราได้แก้ไขเว็บไซต์ซึ่งเราแทนที่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศด้วยข้อมูลของบริการแปลครับ

ตอนนี้เราเริ่มการแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่นหรืออังกฤษเพิ่มเติม เนื่องจากการเพิ่มบริการใหม่นี้เราจึงแก้ไขเว็บไซต์อีกครั้งแล้วครับ