global $lightning_theme_options; $lightning_theme_options = get_option( 'lightning_theme_options' ); ?> การแปลภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ Farn International
MENU

การแปลภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ

เหตุผลที่เราเริ่มบริการแปลภาษา

     ในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เราเริ่มต้นส่งออกเครื่องสำอางมายังประเทศไทย เป็นบริษัทการค้าระหว่างต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น และหลังจากนั้นเราเริ่มให้บริการแปลภาษาระหว่างภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษเช่นเดียวกัน
     จากประสบการณ์ของเราในฐานะบริษัทการค้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นเข้าสู่ตลาดไทย สิ่งที่เราเรียนรู้คือเราต้องสื่อสารกับผู้บริโภคชาวไทยด้วยภาษาของพวกเขาเอง นี่คือเหตุผลที่เราเริ่มมีการบริการแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาเดียวกัน

การแปลที่ถูกต้องด้วยราคาเป็นกันเอง

     น่าเสียดายว่าบางบริษัทแปลอาจแปลเอกสารไม่ถูกต้อง แต่ลูกค้าส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่าการแปลนั้นถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิธีการแปลภาษาที่ลูกค้าสามารถเชื่อถือได้
     เป้าหมายของเราคือให้การแปลภาษาที่มีคุณภาพและแม่นยำถูกต้องโดยวิธีการเฉพาะของเราเอง พร้อมกับค่าธรรมเนียมการแปลที่ไม่แพงเพี่อสนับสนุนลูกด้า รายละเอียดของวิธีการของเราจะแสดงในแต่ละหน้าของ “การแปลภาษาญี่ปุ่น” และ “การแปลภาษาอังกฤษ”

บริการแปลที่เราเสนอ

๑. การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย
๒. การแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
๓. การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
๔. การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ จะแสดงในแต่ละหน้าของ “การแปลภาษาญี่ปุ่น” และ “การแปลภาษาอังกฤษ”

ตัวอย่างการแปลที่เราทำ

เราสามารถแปลเอกสารทั่วไป ตัวอย่างการแปลของเรามีดังต่อไปนี้
(1) คำแนะนำของผลิตภัณฑ์เช่นอาหาร เสื้อผ้า เครื่องสำอางและสินค้าบริโภคอื่น ๆ
(2) คำอธิบายและคู่มือของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
(3) คู่มือเกี่ยวกับการทำงานของโรงงานและร้านค้า
(4) ข้อมูลการท่องเที่ยว ใบปลิวของสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารพิเศษพื้นเมือง
(5) ข้อความสำหรับเว็บไซต์และบล็อก
(6) แคตตาล็อก ใบปลิวสำหรับการแสดงและนิทรรศการ
(7) กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาต่าง ๆ และเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ

จดหมายข่าว

PAGE TOP