global $lightning_theme_options; $lightning_theme_options = get_option( 'lightning_theme_options' ); ?> การแปลภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ Farn International
MENU

การแปลภาษาญี่ปุ่น และอังกฤษ

มุ่งเน้นการแปลที่ถูกต้อง

  ปัญหาหนึ่งในการแปลภาษาก็คือ ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า การแปลนั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการแปลจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินได้ว่า การแปลนั้น ๆ เชื่อถือได้หรือไม่
  เรามั่นใจว่า วิธีการแปลของเราตอบสนองความต้องการในเรื่องนี้ได้ รายละเอียดวิธีการแปลของเราอธิบายอยู่ในหน้า “การแปลภาษาญี่ปุ่น” และ “การแปลภาษาอังกฤษ”

ราคาที่เป็นกันเอง

  ต่อให้มีวิธีการแปลดี แต่หากราคาแพง ก็พูดไม่ได้ว่าเป็นการบริการที่ดี เราเสนอบริการแปลในราคาเป็นกันเองโดยที่คุณภาพไม่ลดลง เพราะเราไม่มีพื้นที่สำนักงานเฉพาะสำหรับงานแปล นักแปลแต่ละคนจะทำงานที่บ้านของตน การประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ทำให้เราเสนอราคาที่สมเหตุผลแก่ท่านได้

บริการแปลของเรา

1. แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย
2. แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น
3. แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย
4. แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ
  ในเรื่องราคาและเงื่อนไข โปรดอ่านที่หน้า “การแปลภาษาญี่ปุ่น” และ “การแปลภาษาอังกฤษ”

ประเภทการแปลที่เราให้บริการ

  เชิญปรึกษาประเภทของเอกสารต่าง ๆ ที่ท่านต้องการใช้บริการกับเรา ตัวอย่างการแปลของเรามีดังนี้
1. คำบรรยายสินค้า เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องสำอางและสินค้าบริโภคอื่น ๆ
2. คำอธิบายและคู่มือของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเครื่องจักร
3. ระเบียบการปฏิบัติงานในโรงงาน หรือร้านค้า
4. ข้อมูลการเดินทาง ใบปลิวสถานที่ท่องเที่ยวและของดีประจำท้องถิ่น
5. เนื้อหาเว็บไซต์และบล็อกต่าง ๆ
6. แค็ตตาล็อกและใบปลิว สำหรับนิทรรศการและการแสดงต่าง ๆ
7. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาและเอกสารทางธุรกิจต่าง ๆ

จดหมายข่าว

PAGE TOP